Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In grote lijnen onderscheiden we MVO in people, planet en profit.

People, de maatschappij

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent verantwoord omgaan met de mensen die voor onze organisatie werkzaam zijn. Binnen Cleaning Service Gorinchem is dit zichtbaar op vele vlakken, zoals betrokkenheid bij de gezondheid van mensen. Niet alleen door een effectief ziekteverzuimbeleid, maar ook door écht te luisteren en naar oplossingen te zoeken. Hierdoor hebben wij een zéér laag ziekteverzuim, waar onze mensen en ons bedrijf van profiteren.

Maar ook bij het wervingsproces is het thema MVO geïntegreerd. Wij streven er als organisatie naar een afspiegeling te zijn van de maatschappij. Dit streven is terug te zien in ons divers personeelsbestand. Wij zijn overtuigd van de meerwaarde van deze diversiteit. Kleur op de werkvloer leidt tot meer creativiteit, productiviteit en inspiratie op de werkvloer.
Logo Erkend leerbedrijf def_zw.jpg
Ook willen wij jongeren de kans geven om kennis te maken met ons bedrijf. Wij zijn daarom sinds november 2011 door Savantis opgenomen in het Register van Erkende Leerbedrijven. Een stage wordt bij ons bedrijf zeer serieus genomen en is erop gericht de studenten de kans te geven zich zoveel mogelijk te ontplooien. Met vrijwel alle stagiaires is na afloop van de stage nog contact.

Planet, de wereld om ons heen
Een verantwoord schoonmaakbedrijf is zich bewust van het feit dat de schoonmaakbranche een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het milieu. CSG is zo’n schoonmaakbedrijf en neemt daarin haar verantwoordelijkheid door gebruik te maken van de microvezel-techniek. Deze techniek dringt het gebruik en verbruik van schoonmaakmiddelen terug. Maar we kunnen hierin nog meer voorbeelden noemen:

  • Het merendeel van onze dagelijkse reinigers zijn ‘niet geclassificeerd’, wat betekent dat de producten niet irriterend zijn en minder milieubelastend. Ook passen we doseertechniek toe. We voorkomen hiermee verspilling en sparen het milieu door minder verpakkingen te gebruiken. Bij de inkoop van onze producten wordt behalve naar de prijs- kwaliteitsverhouding, ook gekeken naar de mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen van de fabrikant. 

https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQt_cFHwbUFeZbjQLIKPBZc7rH96DjDGyv-5PrBGlCxre9eQBuEJQ
Profit, dus winst

CSG is een zelfstandige onderneming. Wij zijn niet afhankelijk van externe financiers of van een groot moederbedrijf. Onze strategie is gericht op continuïteit van de onderneming. Er wordt op consistente wijze leiding gegeven, waarbij stabiel ondernemen een van de peilers is. Profit bestaat voor ons niet alleen uit financieel rendement, maar zoals u kunt lezen bij de andere P’s, vinden wij het belangrijk om ook daar winst te boeken. Een deel van ons rendement geven wij rechtstreeks terug aan onze Planet door de organisatie ‘Trees for all’ te ondersteunen, zodat ook de generaties na ons kunnen blijven genieten.

mvo-logo-125.gifVerder is Cleaning Service Gorinchem MVO geregistreerd bij het ‘MVO Bedrijvenregister’. Deze non-profit organisatie zet zich in voor het promoten van het thema MVO en biedt ondernemers een discussie platform aan om met elkaar te brainstormen over duurzaam ondernemen.

Tenslotte
Het logo van Cleaning Service Gorinchem is een wereldbol. Hoewel wij maar een klein steentje eraan bijdragen, proberen ook wij te zorgen voor een betere wereld.MVO

Wij geven om de maatschappij, ons personeel en de wereld om ons heen. Lees meer...

Offerte aanvragen

Vraagt u nu vrijblijvend een offerte aan en ontdek wat wij u kunnen bieden.
Lees meer...

Erkend leerbedrijf

Wij bieden studenten de mogelijkheid om stage bij ons te lopen.
Lees meer...