Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Deze informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan ieder moment gewijzigd worden.

Correct Schoonmaakdiensten Gorinchem is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door de getoonde informatie op deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor de bezoeker. Het overnemen van tekst, afbeeldingen, gegevens, openbaarmaking, vermenig-vuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Cleaning Service Gorinchem B.V.

© 2017 Correct Schoonmaakdiensten Gorinchem. Alle rechten voorbehouden.